ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ

ບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດ patty, ຕັດຊີ້ນ, ການເຄືອບຊີ້ນແລະອຸປະກອນການປຸງແຕ່ງອື່ນໆ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດ patty, ຕັດຊີ້ນ, ການເຄືອບຊີ້ນແລະອຸປະກອນການປຸງແຕ່ງອື່ນໆ.